Project omschrijving

Aannemersbedrijf Timmer Ugchelen heeft in opdracht van een papierfabriek circa 400 m2 dakbedekking en 4 asbest luchtschachten vervangen.

Er is gekozen om de geprefabriceerde luchtschachten toe te passen om de overlast op het bedrijfsproces van de papierfabriek zoveel mogelijk te beperken. Door goede afstemming tussen de betrokken partijen heeft het productieproces weinig hinder ondervonden.